Chov domácich zvierat

IČOFirma
Chlebničanová Mária
Šulek František
Vyletel Juraj
Alexander Hajabáč
Kamila Jonášová
Pavol Tarčoň
Renáta Raučinová
Peter Šimon
Ing. Michal Jarolín - MIREA
Rapavec Milan
Baroch Karol Ing.
Hanuliak Ján
Ťapušíková Ida
Vladimír Bihári
Helena Nagyová, samostatne hospodáriaci roľník
Ladislav Routil, samostatne hospodáriaci roľník
Ondrej Kristan
Irena Juhászová
Stanislav Gerka, samostatne hospodáriaci roľník
Jozef Majni
Strana: << < 1 2 3 4 > >>