Pestovanie kvetín a okrasných drevín

IČOFirma
Zelokvet, š. p. Nitra v likvidácii
Záhradnícky a sadovnícky podnik, š.p. v likvidácii
Váh výrobné družstvo v likvidácii
Jaroslav Kupeček
Lenka Molnárová
Milan Matiaško
Eva Matiašková
Ing. Rudolf Ďurfina
Anna Marešová
Rudolf Kulacs
Alexander Kováč
Helena EGRIOVÁ
Ing. Dušan Dranačka
Silvester Bene
Anna Vavrová
Ervín Kiss
Ing. János Restár
Ferdinand Baranovič
Jozef Poláčik
Ing. Jozef Svinger
Strana: 1 2 3 4 5 > >>