OKEČ

KódOKEČPočet subjektov
51190Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom65404
52120Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach64601
45110Demolácie a búranie budov; zemné práce51150
52630Ostatný maloobchod mimo predajní36083
51900Ostatný veľkoobchod28226
45210Stavba budov, mostov a inžinierskych sietí25939
74120Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo24999
55300Reštaurácie23162
28520Všeobecné strojárstvo20740
74140Podnikateľské poradenstvo18434
45250Ostatné špecializované stavebné práce18219
51180Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom i.n.18140
91332Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov18059
02020Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva16563
60240Nákladná cestná doprava15314
52480Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach15307
45440Maliarske, natieračské a sklenárske práce14552
74870Ostatné obchodné činnosti i. n.14300
74201Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania14105
93020Kadernícke a kozmetické činnosti13738
20100Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva13247
67200Pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením12693
70320Správa nehnuteľností na základe zmluvy12273
74400Reklamné činnosti12253
50200Údržba a oprava motorových vozidiel11884
45310Elektroinštalácie11223
51150Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, so železiarskym tovarom11108
85120Činnosti ambulantnej lekárskej praxe11058
01300Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo)10174
01110Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.9709
20300Výroba stavebnostolárska a tesárska9492
55400Bary9453
92620Ostatné športové činnosti9365
74850Sekretárske a prekladateľské činnosti9271
28630Výroba zámkov a kovania8940
45450Ostatné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce8929
52620Predaj v stánkoch a na trhoch8820
45330Inštalačné práce7876
72300Spracúvanie údajov7850
45420Stolárske a zámočnícke práce7264
70310Realitné kancelárie6436
70200Prenájom vlastných nehnuteľností6289
60220Taxislužba osobná6018
74700Priemyselné čistenie5760
52110Maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi a tabakom5751
18220Výroba ostatného vrchného ošatenia5667
28110Výroba kovových konštrukcií a ich častí5238
74110Právne činnosti5178
72220Ostatné softvérové poradenstvo a dodávka softvéru5073
22150Ostatné vydavateľské činnosti5043
60241Cestná verejná doprava nákladov4920
20510Výroba ostatných výrobkov z dreva4771
01410Služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo4760
74200Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo4732
28750Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.4636
93040Činnosti týkajúce sa telesnej pohody4579
93050Ostatné služby i. n.4575
55230Dočasné ubytovanie i. n.4468
92610Prevádzka športových zariadení4324
80420Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie i. n.4227
28510Spracúvanie a povrchová úprava kovov4142
02010Lesníctvo a ťažba dreva3968
52210Maloobchod s ovocím a zeleninou3837
91310Činnosti cirkevných organizácií3787
85320Činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania3681
45430Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín3640
74300Technické testovanie a analýzy3581
45220Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce3426
85130Činnosti zubnej lekárskej praxe3408
51700Ostatný veľkoobchod3373
52440Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť i.n.3342
45120Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce3285
63210Iné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave3183
28720Výroba drobných kovových obalov3149
75110Všeobecná verejná správa3142
50100Predaj motorových vozidiel3044
60230Iná nepravidelná osobná pozemná doprava3029
74600Pátracie a bezpečnostné služby2895
31200Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení2869
91339Činnosti ostatných členských organizácií2643
63400Činnosti iných dopravných agentúr2588
52410Maloobchod s textilom2509
15810Výroba chleba; výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov2457
91330Činnosti ostatných členských organizácí i. n.2429
91200Činnosti odborových zväzov2390
20301Výroba stavebnostolárska a tesárska základná2353
36140Výroba iného nábytku2343
72500Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov2250
74810Fotografické činnosti2169
80102Základné školstvo2167
92340Ostatné zábavné činnosti i. n.2146
65220Ostatné poskytovanie úverov2062
74203Geodetické a kartografické činnosti2042
31620Výroba ostatných elektrických zariadení i. n.2030
51189Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom2018
52720Oprava elektrických zariadení pre domácnosť1979
18240Výroba ostatných odevov a doplnkov i. n.1959
18249Výroba ostatného ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu1928
45340Ostatné stavebno-inštalačné práce1887
52489Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach i. n.1879
31100Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov1870
74130Prieskum trhu a verejnej mienky1811
80429Ostatné vzdelávanie1776
33100Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely1749
52310Lekárne1746
51530Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením1743
72100Hardvérové poradenstvo1724
80410Autoškoly1711
01220Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc1687
52270Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach1675
26700Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa1671
29240Výroba strojov na všeobecné účely i. n.1667
92110Tvorba filmov a videozáznamov1584
45410Omietkarské práce1581
50300Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá1551
71100Prenájom automobilov1526
45320Izolačné práce1486
01210Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka1484
25240Výroba ostatných výrobkov z plastov1470
52460Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom1467
72600Ostatné činnosti súvisiace s počítačom1451
22220Tlač i. n.1441
80421Vzdelávanie v jazykových školách1393
71400Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i.n.1388
52740Oprava i. n.1339
55100Hotely1282
51470Veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť1248
22130Vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií1240
67130Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním i. n.1240
63301Služby cestovných kancelárií1220
36639Výroba ostatných výrobkov i. n.1211
52470Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami1200
74830Sekretárske a prekladateľské činnosti1156
01420Služby v chovateľstve okrem veterinárnych služieb1146
74150Činnosti týkajúce sa riadenia holdingových spoločností1109
20400Výroba drevených obalov1097
26610Výroba stavebných prvkov z betónu1087
36630Ostatná priemyselná výroba i. n.1080
01120Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok1069
91120Činnosti profesijných organizácií1060
85200Veterinárne činnosti1057
02011Pestovanie lesa1056
01240Chov hydiny1049
02021Služby pri pestovaní lesa1034
25230Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo1030
52330Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami1026
17400Výroba textilných výrobkov okrem odevov998
92310Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia967
71340Prenájom ostatných strojov a zariadení i. n.955
52450Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi952
51310Veľkoobchod s ovocím a zeleninou942
50500Maloobchodný predaj pohonných látok933
52500Maloobchod s použitým tovarom v predajniach933
52420Maloobchod s odevami920
51110Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi892
37100Recyklovanie kovového odpadu a šrotu885
29710Výroba elektrických zariadení pre domácnosť877
45240Výstavba vodných diel872
26660Výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu870
52220Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami862
74840Ostatné obchodné činnosti i. n.862
92320Činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení860
02012Ťažba dreva842
73100Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied839
29230Výroba chladiarenských a vetracích zariadení okrem zariadení pre domácnosť839
52230Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi820
51570Veľkoobchod s odpadom a šrotom798
55239Ostatné dočasné ubytovanie i.n.787
17720Výroba pleteného a háčkovaného ošatenia781
51240Veľkoobchod s kožkami, surovou a vypracovanou kožou768
51870Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii760
51410Veľkoobchod s textilom752
85310Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním718
63302Služby cestovných agentúr717
26640Výroba malty714
01121Pestovanie zeleniny709
85140Ostatné činnosti v zdravotníctve700
90020Zber a zneškodňovanie iných odpadov690
51390Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom668
93010Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov663
26630Výroba transportného betónu663
63110Manipulácia s nákladom649
15820Výroba trvanlivých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov644
19300Výroba obuvi641
32300Výroba televíznych a rozhlasových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených zariadení633
51840Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a softvérom621
64120Činnosti vykonávané poštovými podnikmi (mimo poštovej licencie)608
52710Oprava obuvi a iných výrobkov z kože591
01230Chov ošípaných590
74500Nábor a zabezpečovanie pracovných síl590
52430Maloobchod s obuvou a koženým tovarom585
36220Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov i. n.585
45211Bytové budovy585
36130Výroba ostatného kuchynského nábytku585
29110Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle576
20200Výroba dýhy; preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek566
91331Činnosti organizácií mládeže565
36110Výroba kresiel a sedadiel558
51540Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami553
37200Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov553
15110Výroba a konzervovanie mäsa546
32200Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky546
02022Služby pri ťažbe dreva544
51130Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebnými materiálmi536
51460Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom536
51170Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom529
29220Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení518
55520Výroba a dodávka jedál, pohostenie518
74820Baliace činnosti513
63120Skladovanie a uskladňovanie511
70110Rozvoj a predaj nehnuteľností496
15130Výroba mäsových a hydinových výrobkov492
18210Výroba pracovných odevov492
80101Predškolská výchova488
22230Viazanie kníh485
28400Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia478
45219Stavba ostatných objektov469
80222Ostatné stredné technické a odborné školstvo465
28620Výroba nástrojov457
30010Výroba kancelárskych strojov451
52250Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi450
70120Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností449
63300Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.448
51210Veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami444
51430Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi442
93030Pohrebné a súvisiace služby440
22250Vedľajšie činnosti súvisiace s tlačou439
65230Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.437
33200Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístr. a zar. okrem zar. na riadenie priemysel.procesov433
36300Výroba hudobných nástrojov432
15980Produkcia prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov432
80422Vzdelávanie v základných umeleckých školách432
01251Chov drobných hospodárskych zvierat431
92710Činnosti herní a stávkových kancelárií429
92720Ostatné rekreačné činnosti i. n.421
26210Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov415
18230Výroba spodnej bielizne411
74202Geologický prieskum401
36610Výroba bižutérie398
45500Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou394
01250Chov iných zvierat388
19200Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z kože a podobných materiálov387
36500Výroba hier a hračiek386
15520Výroba zmrzliny385
51230Veľkoobchod so živými zvieratami381
34300Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory377
71230Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov374
17540Výroba iných textílií i. n.374
15930Výroba hroznového vína370
01123Pestovanie kvetín a okrasných drevín370
22140Vydávanie nosičov záznamu zvuku369
55510Jedálne356
51420Veľkoobchod s odevmi a obuvou354
29320Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo354
80221Stredné odborné učilištia353
22110Vydávanie kníh353
30020Výroba počítačov a iných zariadení na spracúvanie údajov348
72400Činnosti súvisiace s databázami346
51340Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi344
91320Činnosti politických strán341
51140Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami340
28210Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu339
45230Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk339
51880Veľkoobchod s poľnohospodárskym strojovým zariadením, náradím a príslušenstvom vrátane traktorov337
51550Veľkoobchod s chemickými výrobkami334
51450Veľkoobchod s kozmetickým tovarom324
29560Výroba ostatných účelových strojov i. n.320
51520Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami320
65210Finančný lízing318
26150Výroba a spracúvanie iného skla vrátane technických sklenených nádob314
72200Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru312
26212Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov303
51160Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, obuvou a koženým tovarom302
92510Činnosti knižníc a archívov301
45212Nebytové budovy299
91110Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií295
80210Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo294
40300Výroba a rozvod pary a teplej vody291
52320Maloobchod so zdravotníckym a ortopedickým tovarom290
90030Asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti287
85149Ostatné činnosti v zdravotníctve i. n.270
64200Telekomunikácie268
92120Distribúcia filmov a videozáznamov264
15330Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i. n.262
51510Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi260
17541Výroba stúh, strapcov a brmbolcov257
92530Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií256
63304Sprievodcovské služby255
22240Prípravné tlačiarenské práce254
20520Výroba výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a podobných materiálov251
29120Výroba čerpadiel a kompresorov248
17549Výroba textilných výrobkov i. n.248
25120Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík244
21250Výroba iných výrobkov z papiera a lepenky i. n.244
22330Reprodukcia počítačových nosičov informácií243
33400Výroba optických a fotografických zariadení241
52240Maloobchod s chlebom, koláčmi, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami241
55210Mládežnícke ubytovne, turistické nocľahárne a horské chaty241
20302Výroba prvkov na montované stavby z dreva236
29569Výroba ostatných účelových strojov a zariadení235
52610Zásielkový predaj235
32202Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov234
92520Činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť232
27100Výroba surového železa, ocele a ferozliatin231
52730Oprava hodín, hodiniek a klenotov230
85110Činnosti nemocníc230
15850Výroba cestovín229
28120Výroba kovových prefabrikátov na stavby228
15890Výroba potravinárskych výrobkov i. n.228
64209Ostatné telekomunikácie227
01131Pestovanie ovocia a orechov224
33300Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov221
25220Výroba obalov z plastov221
75130Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu217
28220Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia210
36120Výroba ostatného nábytku do kancelárií a obchodov210
15610Výroba mlynských výrobkov210
01254Chov cudzokrajných zvierat208
41002Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody207
15710Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá206
25210Výroba dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov205
71320Prenájom stavebných strojov a zariadení205
18100Výroba kožených odevov205
01130Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia203
15840Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek202
22120Vydávanie novín201
32100Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok200
40110Výroba elektriny196
52260Maloobchod s tabakovým tovarom196
55511Závodné jedálne194
21210Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky191
36400Výroba športového tovaru191
18300Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru187
51440Veľkoobchod s porcelánom a sklom, tapetami a čistiacimi prostriedkami186
17600Výroba pletených a háčkovaných textílií186
15510Prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov179
90010Odvádzanie a úprava odpadových vôd179
55110Hotely a motely s reštauráciou177
92330Činnosti zábavných parkov a lunaparkov177
80220Stredné technické a odborné školstvo177
15910Výroba destilovaných alkoholických nápojov171
01252Chov kožušinových zvierat164
28730Výroba drôtených výrobkov156
63230Iné vedľajšie činnosti v leteckej doprave155
50400Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva155
25130Výroba iných gumových výrobkov151
15880Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín150
73200Výskum a experimentálny vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied149
29530Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracúvanie tabaku147
26620Výroba stavebných prvkov zo sadry146
51120Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami145
17542Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek143
92130Premietanie filmov141
51860Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami140
22310Reprodukcia nosičov záznamu zvuku139
51380Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov139
05020Chov rýb139
92200Činnosti rozhlasu a televízie138
51850Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením137
63220Iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave131
17409Výroba ostatného textilného tovaru131
26120Tvarovanie a spracúvanie plochého skla130
15310Spracúvanie a konzervovanie zemiakov129
61200Vnútrozemská vodná doprava128
80300Vyššie školstvo125
51220Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami124
67120Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov123
17510Výroba kobercov a textilných podlahových krytín122
26400Výroba tehál, obkladov a výrobkov pre stavebníctvo z pálenej hliny121
31300Výroba izolovaných drôtov a káblov119
52483Maloobchod s tuhými palivami117
31500Výroba svietidiel a elektrických lámp116
01259Chov iných zvierat i. n.116
60219Ostatná pozemná pravidelná doprava osôb115
75230Spravodlivosť a súdnictvo113
45213Inžinierske siete113
24660Výroba chemických látok i. n.111
26250Výroba iných keramických výrobkov110
01122Pestovanie a zber húb110
01132Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a korenia108
17710Výroba pančuchového tovaru107
17300Konečná úprava textílií106
31610Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i. n.106
71210Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov104
55220Kempingy a táboriská vrátane miest pre karavany104
71330Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov103
51320Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami103
14210Prevádzka štrkovísk a pieskovísk103
24160Výroba plastov v primárnej forme103
29310Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo102
51560Veľkoobchod s inými medziproduktmi102
28740Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín102
17401Výroba posteľnej bielizne97
71310Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení97
26130Výroba dutého skla96
51820Veľkoobchod so strojmi a zariadeniami pre ťažbu, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo96
51330Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi94
15860Spracúvanie čaju a kávy91
27510Odlievanie železa90
75120Usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdrav.starostl., vzdeláv., kultúr. a iné sociál.služby okrem soc.zabezp.89
29520Výroba banských a stavebných strojov89
15899Výroba potravinárskych prípravkov i. n.88
34200Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov87
24510Výroba mydla a saponátov, čistiacích a leštiacích prípravkov86
40130Rozvod a predaj elektriny84
51360Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami84
34100Výroba motorových vozidiel84
15320Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy83
15620Výroba škrobu a škrobových výrobkov80
36620Výroba metiel a kief80
01253Chov domácich zvierat80
17150Spriadanie a úprava hodvábu vrátane šapového; spriadanie a tvarovanie synt. alebo umelých priadzí z nekonečných vlákien78
24520Výroba kozmetických a toaletných prípravkov78
29600Výroba zbraní a munície77
17402Výroba bytových doplnkov okrem kobercov77
29210Výroba pecí a horákov77
29430Výroba ostatných obrábacích strojov i. n.76
51370Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením75
21230Výroba kancelárskych potrieb z papiera74
35420Výroba bicyklov74
15960Výroba piva74
29130Výroba kohútikov a ventilov73
35110Stavba a oprava lodí72
28710Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov72
15720Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá72
36632Výroba detských kočíkov71
29140Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov71
24420Výroba farmaceutických prípravkov70
26820Výroba nekovových minerálnych výrobkov i. n.70
51810Veľkoobchod s obrábacími strojmi66
14110Ťažba a úprava dekoračného a stavebného kameňa66
21120Výroba papiera a lepenky65
19100Vyčiňovanie a úprava kože64
99000Exteritoriálne organizácie a združenia64
60210Iná pravidelná osobná pozemná doprava63
29720Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť61
65120Ostatné peňažné sprostredkovanie61
19309Výroba obuvi z ostatných materiálov58
19301Výroba koženej obuvi58
36633Výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových potrieb57
24650Výroba nenahratých nosičov záznamov56
29510Výroba strojov pre metalurgiu56
24300Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov56
15870Výroba chuťových prísad a korenín55
95000Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu54
85141Zdravotnícka hygienická služba pre ľudské telo54
28610Výroba nožiarskych výrobkov53
92400Činnosti tlačových kancelárií52
17250Tkanie ostatných textílií51
22210Tlač novín51
90003Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec, i.n.50
60211Mestská hromadná doprava50
66010Životné poistenie50
40100Výroba a rozvod elektriny49
55519Ostatné účelové stravovanie49
24150Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín49
26110Výroba plochého skla49
29540Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov48
51640Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami48
22320Reprodukcia nosičov záznamu obrazu48
24140Výroba iných základných organických chemikálií47
27540Odlievanie ostatných neželezných kovov46
36210Razenie mincí46
15891Výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín i. n.46
29420Výroba ostatných kovoobrábacích strojov45
51181Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom44
90001Likvidácia tuhých odpadov43
28300Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia43
27530Odlievanie ľahkých kovov42
36150Výroba matracov40
17404Výroba plachiet, stanov a pod.40
55238Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže39
62200Nepravidelná letecká doprava39
17530Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich, okrem odevov39
66030Neživotné poistenie38
21220Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera38
27340Ťahanie drôtov37
32201Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov37
31400Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií37
41000Úprava a rozvod vody37
14130Ťažba a úprava bridlice37
26300Výroba keramických obkladov a dlaždíc37
20522Výroba košikárska37
35120Stavba a oprava rekreačných a športových člnov36
15950Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov36
51350Veľkoobchod s tabakovými výrobkami36
74204Hydrometeorologické a meteorologické činnosti36
15200Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov36
26260Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov35
15120Výroba a konzervovanie hydiny35
15410Výroba surových olejov a tukov35
27330Tvarovanie za studena34
35200Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov33
27420Výroba hliníka33
15830Výroba cukru32
60242Cestná neverejná doprava nákladov32
26510Výroba cementu32
35300Výroba lietadiel a kozmických lodí32
27220Výroba oceľových rúr32
55512Školské a študentské jedálne30
35500Výroba ostatných dopravných zariadení i. n.30
26211Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu30
51660Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov29
27450Výroba ostatných neželezných kovov29
72210Nakladateľstvo v oblasti softvéru28
14500Ťažba a úprava nerastov i.n.27
10300Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet26
15940Výroba ovocného vína26
24120Výroba farbív a pigmentov26
26140Výroba sklenených vlákien26
71220Prenájom vodných dopravných prostriedkov26
36631Výroba konfekčných zapínadiel24
17210Tkanie bavlnených textílií24
27320Valcovanie úzkych pásov za studena24
17130Príprava a spriadanie česaných vlnených vlákien23
17170Výroba a spriadanie ostatných textilných vlákien23
23200Výroba rafinovaných ropných produktov21
61100Námorná a pobrežná doprava21
63303Informačné služby pre turistov21
14120Ťažba a úprava vápenca, sadrovca, kriedy a dolomitu21
26220Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely21
66020Dôchodkové zabezpečenie20
75140Vedľajšie služby pre vládu ako celok20
40220Rozvod a predaj plynných palív potrubím20
75300Povinné sociálne zabezpečenie19
17403Výroba stolových a podobných textilných výrobkov pre domácnosť19
51830Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi18
29561Výroba strojov a zariadení na spracúvanie gumy a plastov18
24200Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov18
75250Protipožiarna ochrana18
51650Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu17
26530Výroba sadry17
15420Výroba rafinovaných olejov a tukov17
18241Výroba klobučníckych výrobkov16
25110Výroba gumových pneumatík a duší16
15920Výroba etylalkoholu kvasením16
26520Výroba vápna16
24130Výroba iných základných anorganických chemikálií15
90000Odvádzanie odpadových vôd a zber odpadov, hygienické a podobné činnosti15
24110Výroba technických plynov15
80100Základné školstvo15
24620Výroba glejov a želatíny14
15430Výroba stužených jedlých tukov14
75220Obrana14
17520Výroba povrazníckeho tovaru, lán a sieťovín14
74860Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá)13
41001Prevádzka vodných tokov a zdrojov13
27520Odlievanie ocele13
75240Bezpečnosť a poriadok12
14220Ťažba a úprava ílovitých zemín a kaolínu12
17110Príprava a spriadanie bavlnených vlákien12
16000Výroba tabakových výrobkov12
26650Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom12
67110Správa finančných trhov12
62300Kozmická doprava11
15970Výroba sladu11
24410Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov11
01501Lov, odchyt zveri11
90002Odvod a čistenie odpadových vôd11
21110Výroba celulózy10
60300Potrubná doprava10
33500Výroba hodín a hodiniek10
17521Výroba povraznícka10
01256Chov zveriny9
60102Železničná nákladná doprava a preprava9
29410Výroba prenosného ručného mechanického náradia9
11200Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu9
35410Výroba motocyklov9
01500Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb9
27350Hutnícke spracovanie surového železa a ocele i. n.9
17254Tkanie jutových textílií9
29400Výroba obrábacích strojov9
13100Ťažba a úprava železných rúd9
26240Výroba iných keramických výrobkov na technické účely9
26810Výroba brúsnych výrobkov8
15893Výroba droždia8
27310Ťahanie za studena8
13200Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tóriových rúd8
64110Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby8
35430Výroba invalidných vozíkov8
10200Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia7
55120Hotely a motely bez reštaurácie7
17120Príprava a spriadanie mykaných vlnených vlákien7
60100Železničná doprava7
62100Pravidelná letecká doprava7
05010Rybolov7
23100Výroba produktov koksárenských pecí7
27210Výroba liatinových rúr6
01255Chov laboratórnych zvierat6
24702Výroba umelých vlákien6
40200Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím5
24700Výroba chemických vlákien5
17160Výroba nití5
17545Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami5
14400Ťažba a úprava soli5
24630Výroba éterických olejov5
29550Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky5
64111Poštové podacie a dodacie služby5
17220Tkanie mykaných vlnených textílií5
17259Tkanie iných textílií5
75210Zahraničné veci4
24701Výroba syntetických vlákien4
40120Prenos elektriny4
23101Výroba tuhých produktov koksárenských pecí4
51250Veľkoobchod s nespracovaným tabakom4
21240Výroba tapiet4
17543Výroba textilnej vaty a výrobkov z nej4
15892Spracúvanie vajec4
17140Príprava a spriadanie ľanových vlákien4
11102Ťažba zemného plynu vrátane plynu z podzemnej degazácie4
26230Výroba izolátorov a fitingov z keramiky4
11100Ťažba ropy a zemného plynu3
64201Rádiokomunikácie3
40210Výroba plynu3
24640Výroba chemických výrobkov na fotografické účely3
17544Výroba textilných knôtov, hadíc a pod.3
51620Veľkoobchod so stavebnými strojmi3
17522Výroba sieťovín3
24610Výroba výbušnín3
27410Výroba drahých kovov3
27430Výroba olova, zinku a cínu3
27440Výroba medi3
10100Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia2
51610Veľkoobchod s obrábacími strojmi2
60103Železničná dopravná cesta2
60101Železničná osobná doprava a preprava2
01502Odchov zveriny2
11104Ťažba bitúmenových bridlíc a piesku2
14300Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov2
17253Tkanie ľanových textílií2
17230Tkanie česaných vlnených textílií2
20521Výroba korkárska2
24170Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme1
60302Potrubná doprava plynovodom1
97000Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie1
23102Výroba plynných produktov koksárenských pecí1
60301Potrubná doprava ropovodom1
17240Tkanie hodvábných textílií1
65110Činnosti centrálnych bánk1
14301Ťažba a úprava hnojivových nerastov1